🎼 Zaterdag 13 mei Concours Nieuwe Stijl in Joure

🎼 Zaterdag 11 juni Lokaal Vocaal

🎼 Zaterdag 16 september Opening Cultuur Seizoen Heerenveen en Us Ferhaal

🎼 Zaterdag 14 oktober Frisia Cantat in Sneek

🎼 Vrijdag 8 december 19.45 uur Kaarsjesavond Orchideeën Hoeve Luttelgeest

🎼 Dinsdag 12 december 15.00 uur Helaas ging dit wegens ziekte van veel koorleden én dirigent niet door

🎼 Dinsdag 19 december 15.00 uur in Zorgcentrum Wilgenstede in Wolvega

🎼 Vrijdag 22 december om 15.00 uur in Zorgcentrum Berkenstede in Wolvega

2024

🎼 ???

🎼 Weekend 14/15 december 2024 Dickens Lemmer, onder voorbehoud.