🎼 Zaterdag 13 mei Concours Nieuwe Stijl in Joure 

🎼 Zaterdag 11 juni Lokaal Vocaal

🎼 Zaterdag 16 september Opening Cultuur Seizoen Heerenveen en Us Ferhaal  

🎼Zaterdag 13 oktober Frisia Cantate in Sneek.

🎼 

🎼 

🎼 Weekend 15/16 december 2024 Dickens Lemmer